jabler.pl

Blog ogólnotematyczny

Jakie sprawy obejmuje prawo rodzinne
Porady

Jakie sprawy obejmuje prawo rodzinne?

Podstawowym celem prawa rodzinnego jest ochrona dobra i bezpieczeństwa rodzinny. Prawo takie jest zbiorem przepisów, które obowiązują wszystkich członków rodziny. Dotyczy ono kwestii majątkowych i niemajątkowych. Prawo rodzinne wchodzi w skład większego działu, jakim jest prawo cywilne, a jego normy regulowane są przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz inne ustawy szczegółowe.

Zasady prawa rodzinnego

Priorytetem prawa rodzinnego zawsze jest dobro najbardziej bezbronnego członka rodziny, jakim jest dziecko, które ma najmniejsze szanse obrony własnych praw. Przepisy jasno określają jego prawa i wskazują co należy zrobić, by zapewnić mu godne warunki bytu i rozwoju. Dobro dziecka jest fundamentem, na bazie którego podejmuje się wszelkie decyzje z dziedziny prawa rodzinnego.

Zasada ochrony rodziny zakłada, że podczas rozwiązywania jakichkolwiek konfliktów z zakresu prawa rodzinnego należy w szczególny sposób dbać o nienaruszalność podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina.

Zasada uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych zakłada, że prawo rodzinne broni nierozerwalności więzów rodzinnych w kontekście więzów majątkowych, dlatego też przepisy priorytetowo traktują dobro rodziny, jako najdoskonalszej komórki, która buduje więzi między rodzicami oraz między rodzicami i dziećmi.

Doświadczony i mądry prawnik jest w stanie określić, jakie postępowanie w indywidualnych sprawach będzie korzystne dla rodziny, będzie broniło jej interesów oraz jak powyższe zasady przełożyć na konkretne rozwiązania prawne.

Zakres prawa rodzinnego

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy definiuje trzy podstawowe elementy prawa rodzinnego, do których należą:

· Małżeństwo. Prawo określa wszystkie zjawiska prawne zachodzące pomiędzy małżonkami, dotyczy ono kwestii majątkowych i niemajątkowych.

· Pokrewieństwo. Prawo rodzinne określa relacje i zależności prawne między dalszymi członkami rodziny.

· Kuratela. Prawo rodzinne określa wszystkie przepisy i zależności prawne dla kurateli, czyli opieki nad osoba, która nie jest bezpośrednim krewnym dla opiekuna.

Kiedy do adwokata?

Profesjonalny adwokat rodzinny dobrze zna prawo i jego bieżące zmiany. Prawo rodzinne to naprawdę bardzo szeroka dziedzina. Laicy nie muszą znać jego kruczków. Codzienne życie raczej nie stawia członków rodziny przed koniecznością poznawania regulacji prawnych. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy życie stawia nas przed koniecznością rozwiązania sytuacji związanej z obszaru prawa rodzinnego, wtedy najlepiej jest udać się do adwokata, który pomoże wyjaśnić wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na stawiane pytania.

Artykuł sponsorowany